katedrála
Info o dění ve farnosti 17. 9. - 1. 10. 2023
napsal: Pavel Petrašovský (publikováno: před 6-měsíci)


- V přiloženém souboru naleznete aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 17. 9. bude v 18:00 v katedrále ekumenická bohoslužby se zástupci plzeňských církví. Předsedá biskup Tomáš Holub, káže Pavel Hošek. Z tohoto důvodu nebudou večerní adorace a nešpory.
- V pondělí 18. 9. bude od 20:00 živé vysílání pořadu Live s biskupem. Biskupovi můžete na live@bip.cz položit otázky, na které při vysílání odpoví. Odkaz ke sledování najdete na www.bip.cz.
- Mons. Emil Soukup podstoupí operaci kolena, z tohoto důvodu nebudou až do odvolání jeho pondělní zpovědní služby.
- Pavel Petrašovský bude od pondělí 18. 9. do soboty 23. 9. na exerciciích. Zastupovat budou plzeňští kněží. Polední mše sv. ve středu a pátek budou nahrazeny bohoslužbou slova se sv. přijímáním. Nebudou také zpovědní služby a adorace ve středu a v pátek.
- V úterý 19. 9. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých, tématu Kristův kříž se zhostí P. Marek Vilímek OFM. Přijít může kdokoliv.
- Ve středu 20. 9. bude v 17:00 v katedrále koncert Lions Clubu. Na varhany bude hrát Aleš Nosek.
- Ve čtvrtek 21. 9. je svátek sv. Matouše. Po večerní mši sv. (tedy asi v 17:45) bude modlitba nešpor a půlhodinová adorace.
- V neděli 24. 9. představí při kafi po mši (tedy asi v 11:00) na biskupství studenti průběh setkání mládeže s papežem v Portugalsku
- V úterý 26. 9. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých, tématem bude zmrtvýchvstání. Přijít může kdokoliv.
- Ve čtvrtek 28. 9. bude slavnost sv. Václava. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 17:00 v kostele NPM.
- V pátek 29. 9. bude svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.
- V neděli 1. 10. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
- Pastorační radě končí funkční období. Prosím, přemýšlejte o tom, koho byste chtěli mít členy nové pastorační rady. V neděli 24. 9. a 1. 10. mohou všichni navrhovat vhodné kandidáty. Navržení kandidáti budou dotázáni, zda svou kandidaturu přijímají. Samotné volby proběhnou v neděli 15. 10. po všech mší sv. ve farnosti.