Info o dění ve farnosti 28. 1. - 11. 2. 2024
Post Image- V příloze si prohlédněte nové číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 28. 1. bude v 9:00 v kostele NPM setkání modliteb matek.
- V neděli 28. 1. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 30. 12. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude modlitba, přijít může kdokoliv.
- V úterý 30. 12. bude v 19:00 v katedrále sloužit biskup Tomáš zádušní mši sv. za oběti střelby na FF UK, zazní requiem J. Haydna.
- Ve středu 31. 1. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve čtvrtek 1. 2. budou v kostele NPM po večerní mši (cca 17:45) nešpory a 45 min. adorace.
- V pátek 2. 2. bude svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mších sv. se budou žehnat svíčky. V 8:00 bude v katedrále mši sv. slouží novokněz P. Jan Slepička, po mši sv. bude novokněžské požehnání. Prvopáteční zpovídání: 9:00 – 11:00 (katedrála, po mši i adorace), 16:00 – 17:00 (kostel NPM, během toho adorace). Ve 12:00 a v 17:00 bude mše sv. v kostele NPM.
- V sobotu 3. 2. bude nezávazná památka sv. Blažeje. Po mši sv. v 8:00 v katedrále bude svatoblažejské požehnání.
- V neděli 4. 2. bude v 16:30 na faře volba synodního delegáta (volí PRF, ERF, členové synod. skupinek)
- V neděli 4. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 6. 2. bude v 8:45 úklid katedrály. Přijďte prosím pomoci.
- V úterý 6. 2. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude rozjímání. Přijít může kdokoliv.
- Ve středu 7. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve středu 7. 2. bude v 17:00 na faře první příprava na biřmování.
- Ve středu 7. 2. bude v 18:00 na faře setkání chlapů.
- Ve středu 7. 2. bude ve 20:00 v kostele NPM večer chval (organizuje studentský klub Hora)
- Ve čtvrtek 8. 2. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
- Ve čtvrtek 8. 2. bude v 18:00 na faře farní společenství.
- V pátek 9. 2. bude v 17:00 v kapli na faře bohoslužba slova za pronásledované křesťany. Zve akolyta Martin Košťálek.
- V neděli 11. 2. se bude při dopoledních mších sv. udělovat potřebným svátost pomazání nemocných.
- V neděli 11. 2. bude ve 14:00 na faře farní valentýnské masopustní odpoledne.
- V neděli 11. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.