Info o dění ve farnosti 11. - 25. 2. 2024
Post Image- V příloze si prohlédněte farní zpravodaj Bartík.
- V neděli 11. 2. bude od 14:00 na faře masopustní valentýnské odpoledne. Na programu zábava, soutěže o ceny. Zvána je celá farnost.
- V neděli 11. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
- V úterý 13. 2. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude růženec, přijít může kdokoliv.
- Ve středu 14. 2. je Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu. Při mši sv. v 8:00 v katedrále se bude udělovat popelec. Polední mše sv. nebude. V 18:00 bude v katedrále mše sv. s udělováním popelce pro celou Plzeň, bude ji sloužit biskup Tomáš.
- Ve čtvrtek 15. 2. začne v 18:00 na faře Farní postní cesta – duchovní obnova všedního dne. Budeme se scházet ve každý čtvrtek v postní době v 18:00 na faře k promluvě a diskusi ve skupinkách, účastníci obdrží podklady ke každodenní modlitbě nad Písmem. Přihlásit se můžete mailem nebo zapsáním do tabulky v kostele.
- V neděli 18. 2. bude v 16:00 v katedrále mše sv. s přijetím všech katechumenů v diecézi mezi čekatele křtu. Bude ji sloužit biskup Tomáš.
- V postní době budou v kostele NPM křížové cesty, vždy v pátek v 16:00 a v neděli v 15:00.
- V neděli 18. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
- V úterý 20. 2. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
- Ve středu 21. 2. bude v 17:00 na faře setkání pastorační rady farnosti.
- Ve čtvrtek 22. 2. je svátek Stolce sv. Petra. V 18:00 bude na faře druhé setkání účastníků Farní postní cesty.
- V sobotu 24. 2. bude farní výlet do Přeštic. Sraz bude v 7:50 na autobus. Terminálu u vlak. nádraží – č. 9, autobusem pojedeme do Červeného Poříčí, odtud pěšky přírodou cca 12 km do Přeštic, zde mše sv. v nově opraveném poutním kostele (cca 15:30), s sebou buřty.
- V neděli 25. 2. přijmou katechumeni při mši sv. v 10:00 v katedrále první skrutinium.
- V neděli 25. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a modlitba nešpor.