Info o dění ve farnosti 10. - 24. 3. 2024

publikováno: 08.03.2024
Post Image- V přiloženém souboru je farní zpravodaj Bartík.
- V postní době budou v kostele NPM křížové cesty, vždy v pátek v 16:00 a v neděli v 15:00.
- V neděli 10. 3. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a modlitba nešpo-ry.
- V úterý 12. 3. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude Svatá týden, přijít může kdokoliv.
- Ve středu 13. 3. bude v 18:00 na faře setkání chlapů.
- Ve čtvrtek 14. 3. bude v 18:00 na faře 5. setkání Farní postní cesty (duchovní ob-novy všedního dne).
- V sobotu 16. 3. bude postní duchovní obnova farnosti s promluvami obláta jáhna Oty Medvece. Začíná se na faře ve Františkánské v 9:30. Oběd bude vyřešen donáškou pizzy. Končíme v cca 16:00.
- V neděli 17. 3. bude ve 14:30 v katedrále akční křížová cesta pro děti.
- V neděli 17. 3. bude po mších sv. probíhat sbírka trvanlivých potravin pro potřebné. Můžete je ukládat do připravené krabice.
- V pondělí 18. 3. bude ve 12:00 v kostele NPM místo mše sv. bohoslužba slova se sv. přijímáním.
- V úterý 19. 3. bude slavnost sv. Josefa. V 8:45 bude úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
- V úterý 19. 3. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Pomodlíme se při ní křížovou cestu. Přijít může kdokoliv.
- Ve středu 20. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.
- Ve čtvrtek 21. 3. bude v 9:00 úklid kostela NPM. Můžete prosím pomoci?
- Ve čtvrtek 21. 3. bude v18:00 na faře 6. setkání Farní postní cesty.
- Ve čtvrtek 21. 3. bude v 17:30 v sálu na biskupství přednáška prof. Tomáše Petráčka.
- V sobotu 23. 3. bude ve 14:30 výjezdní křížová cesta do Radnic k historickým zastavení v přírodě, sraz je u místního kostela.
- Neděle 24. 3. je Květnou nedělí. Na mši sv. přineste k požehnání ratolesti.
- V neděli 24. 3. bude v 15:00 křížová cesta farnosti v Meditační zahradě (v kostele NPM nebude)
- V neděli 24. 3. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.