Info o dění ve farnosti 24. 3. - 7. 4. 2024

publikováno: 23.03.2024
Post Image- V příloze si stáhněte aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 24. 3. (Květná neděle) bude v 15:00 křížová cesta v Meditační zahradě (v kostele NPM nebude).
- V neděli 24. 3. budou v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V pondělí 25. 3. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
- V pondělí 25. 3. bude možnost zpovědi v kostele NPM v těchto časech: 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00.
- V pondělí 25. 3. bude v 18:00 v katedrále varhanní koncert Jiřího Lišky.
- V úterý 26. 3. bude možnost zpovědi v kostele NPM od 14:00 do 18:00.
- V úterý 26. 3. bude 18:00 na faře postní zamyšlení s hudbou. Žalm 51 skladatelů Pergolesiho a Bacha. Bude se promítat hudební video s českými titulky. Zvou Šimon Pumr a Martina Vintrová. Příprava na křest dospělých nebude.
- Ve středu 27. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve středu 27. 3. bude možnost zpovědi v kostele NPM od 14:00 do 18:00.
- Program velikonočních obřadů (28. 3. – 1. 4.) naleznete zde: https://www.farnostbartolomej.cz/news/225
- Na Velký pátek 29. 3. bude na faře ve Františkánské v přízemí promítání filmu Mela Gibsona Umučení Krista. Zve akolyta Jiří Vlasák
- Ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. bude změna času, vyspíme se o hodinu méně.
- Ve středu 3. 4. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve středu 3. 4. bude v 18:00 na faře setkání chlapů.
- Ve středu 3. 4. bude ve 20:00 v kostele NPM večer chval (pořádá studentský klub Hora)
- Ve čtvrtek 4. 4. bude v 18:00 na faře poslední setkání Farní postní cesty.
- V pátek 5. 4. je pátek první pátek v měsíci. Zpovídat se bude v těchto časech: 7:00 – 11:00 – katedrála (po mši sv. i adorace), 16:00 – 17:00 – kostel NPM (během toho adorace). V 17:00 bude v kostele NPM mše sv.
- V neděle 7. 4. budou v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- Od úterý 16. 4. od 17:30 začíná nová příprava na křest dospělých. Je zván kdokoliv, i ten, kdo se chce jen dozvědět něco o křesťanské víře.