Info o dění ve farnosti 7. - 21. 4. 2024

publikováno: 06.04.2024
Post Image- V příloze si prohlédněte aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 7. 4. 2. je svátek Božího milosrdenství. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V pondělí 8. 4. je slavnost Zvěstování Páně. V 8:00 bude mše sv. v katedrále.
- V úterý 9. 4. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) Příprava na křest dospělých nebude. V 18:00 bude na faře schůzka organizátorů Noci kostelů.
- Ve středu 10. 4. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve středu 10. 4. bude v 16:00 na faře ekonomická rada farnosti.
- Ve středu 10. 4. bude v 18:00 v sálu na biskupství přednáška doc. Jaroslava Šebka: Zákruty podzemní církve.
- Ve čtvrtek 11. 4. bude v 9:00 úklid kostela NPM.
- Ve čtvrtek 11. 4. bude v 18:00 na faře farní společenství.
- V pátek 12. 4. bude v 17:00 v kapli na faře bohoslužba slova za pronásledované křesťany.
Zve akolyta Martin Košťálek.
-Pokud jste spořili do postních kasiček, přineste je prosím v neděli 14. 4. na mši sv. v obětním průvodu. Výtěžek se rozdělí mezi pěstounské rodiny a muže, který se kvůli nemoci ocitl v nezaviněné nouzi.
- V neděli 14. 4. bude na kafi po mši, která začíná v 8:00 bude přednáška arch. Jana Soukupa: Zbořený dominikánský klášter a další zbořené církev. stavby v Plzni.
- V neděli 14. 4. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 16. 4. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
- V úterý 16. 4. bude ve 14:15 v kapli na faře mše sv. pro děti.
- V úterý 16. 4. bude v 18:00 na faře začátek nové přípravy na křest dospělých. Je zván kdokoliv, i ten, kdo se chce jen dozvědět něco o křesťanské víře.
- Ve středu 17. 4. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.
- Ve středu 17. 4. bude v 18:00 na faře pastorační rada farnosti.
- Ve středu 17. 4. bude v 18:30 na faře setkání iniciovaných chlapů z Nesměře (zve Aleš Adámek).
- Ve čtvrtek 18. 4. budou po večerní mši (cca 17:45) v kostele NPM nešpory a 45 min. adorace.
- V pátek 19. 4. bude v 5:15 vítání ptačího zpěvu u Meditační zahrady. Zvou Jiří a Anna Sladkých.
- V sobotu 20. 4. bude farní výlet na zříceninu hradu Volfštejn. Sraz bude v 8:50 na nádraží u hutníka, pojedeme do Ošelína, odtud cca 12 km krásnou přírodou. S sebou buřty. Návrat v 16:49 nebo v 18:49.
- V neděli 21. 4. bude po mších sv. sčítání návštěvníků bohoslužeb
- V neděli 21. 4. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.