Info o dění ve farnosti 12. - 26. 5. 2024

publikováno: 11.05.2024
Post ImageInfo o dění ve farnosti 12. - 26. 5. 2024

- V příloze si prohlédněte aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 12. 5. budou v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 14. 5. bude svátek sv. Matěje.
- V úterý 14. 5. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
- V úterý 14. 5. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých na téma: Ježíš Kristus. Přijít může kdokoliv.
- V úterý 14. 5. budou bude v 19:00 v katedrále koncert duchovní hudby.
- Ve středu 15. 5. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve středu 15. 5. bude v 18:00 na faře pastorační rada farnosti.
- Ve středu 15. 5. bude v 19:00 v katedrále varhaní koncert.
- Ve čtvrtek 16. 5. bude svátek sv. Jana Nepomuckého.
- Ve čtvrtek 16. 5. bude v 17:00 na faře divadelní vystoupení v rámci Letnic umělců Legenda o sestře Beatrici.
- Ve čtvrtek 16. 5. bude v 18:00 na faře synodní setkání pro celou farnost.
- V sobotu 18. 5. bude ve 20:00 v katedrále svatodušní vigilie s biskupem Tomášem.
- V neděli 19. 5. bude slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka pří mších bude věnována na diecézi. Při mši v 10:00 bude v katedrále biřmování s biskupem Tomášem.
- V neděli 19. 5. bude budou v 18:00 v katedrále zpívané svatodušní nešpory s varhanami.
- V úterý 21. 5. bude v 8:45 úklid katedrály.
- V úterý 21. 5. bude ve 14:15 v kapli na faře mše sv. pro děti.
- V úterý 21. 5. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých na téma: vtělení. Přijít může kdokoliv.
- Ve středu 22. 5. bude v 16:30 na faře setkání organizátorů Noci kostelů.
- Ve středu 22. 5. bude v 17:00 v kostele NPM varhanní koncert Jitky Chaloupkové v rámci Letnic umělců.
- Ve středu 22. 5. bude v 18:00 na faře setkání členů živého růžence.
- Ve čtvrtek 23. 5. bude svátek Ježíše Krista nejvyššího Kněze.
- Ve čtvrtek 23. 5. bude v 9:00 úklid kostela NPM
- Ve čtvrtek 23. 5. budou po večerní mši (cca 17:45) v kostele NPM nešpory a 45 min. adorace.
- V pátek 24. 5. bude v 18:00 začátek farního víkendu na faře v Hojsově Stráži. Na programu bude společná modlitba, mše sv. a výlety do šumavské přírody. Zájemci nechť se hlásí zapsáním v kostele nebo mailem. Začíná se v pátek 24. 5. v 18:00. Přijeďte vlastními auty nebo vlakem v 15:40 z Plzně s přestupem v Klatovech. Z nádraží do vsi je to 2,5 km. Konec bude v neděli po obědě.
- V pátek 24. 5. nebude odpolední adorace a zpovídání v kostele NPM.
- V neděli 26. 5. bude slavnost Nejsv. Trojice.
- V neděli 26. 5. bude budou v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- Farní tábor pro děti bude od 4. 8. do 10. 8. na faře v Horní Blatné. Cena 2000,- Kč, druhé dítě 1800,- Kč. Hlaste se mailem co nejdříve.
- Ti, kdo připravují diecézní synodu, prosí co nejvíce diecézanů, aby vyplnili dotazník mapující situaci našich farností. Pokud jejich prosbu chcete vyslyšet, zmíněný dotazník naleznete zde: www.survio.com/survey/d/synoda