Info o dění ve farnosti 9. - 23. 6. 2024

publikováno: 13.06.2024
Post Image- V příloze si prohlédněte farní zpravodaj Bartík.
- V pátek 14. 6. nebude z důvodu nemoci akolyty Martina Košťálka ohlášená bohoslužba slova za pronásledované křesťany.
- V neděli 16. 6. bude při mši sv. v 8:00 první svaté přijímání.
- V neděli 16. 6. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V pondělí 17. 6. bude v 19:00 v katedrále koncert Plzeňského varhanního festivalu.
- V úterý 18. 6. bude v 8:45 úklid katedrály.
- V úterý 18. 6. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých, téma: kříž, přijít může kdokoliv.
- Ve středu 19. 6. bude v 18:00 na faře synodní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
- Ve čtvrtek 20. 6. bude v 9:00 úklid kostela NPM.
- Ve čtvrtek 20. 6. budou po večerní mši (cca 17:45) v kostele NPM nešpory a 45 min. adorace.
- V neděli 23. 6. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.