Info o dění ve farnosti od 23. 6. 2024 na celé prázdniny

publikováno: 21.06.2024
Post ImageInfo o dění ve farnosti od 23. 6. 2024 na celé prázdniny

♦ V příloze si prohlédněte farní větsník Bartík.
♦ V neděli 23. 6. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
♦ V pondělí 24. 6. bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
♦ V úterý 25. 6. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
♦ V úterý 25. 6. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude Bible, přijít může kdokoliv.
♦ V úterý 25. 6. bude v 19:00 v katedrále varhanní koncert.
♦ Ve středu 26. 6. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
♦ Ve čtvrtek 27. 6. bude v 18:00 na faře farní společenství.
♦ V pátek 28. 6. bude památka sv. Ireneje.
♦ V sobotu 29. 6. bude slavnost sv. Petra a Pavla.
♦ V neděli 30. 6. budou v 9:00 v kapli na faře modlitby matek.
♦ V neděli 30. 6. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
♦ V červenci a srpnu budou mše sv. ve všední dny pouze v 8:00 v katedrále, mše sv. ve 12:00 a v 17:00 v kostele NPM nebudou. Nedělní mše sv. ve 20:00 v kostele NPM o prázdninách není. O prázdninách také nebudou farní společenství ani přípravy na křest dospělých.
♦ V pondělí 1. 7. bude v 8:00 v katedrále mše sv. k 85. narozeninám Mons. Emila Soukupa. Následuje neformální posezení na biskupství.
♦ Ve středu 3. 7. bude svátek sv. Tomáše, apoštola.
♦ V pátek 5. 7. bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje.
♦ Pátek 5. 7. je prvním pátkem v měsíci. Zpovídání bude v těchto termínech: 7:00 – 11:00 v katedrále (po mši i adorace), 16:00 – 17:00 – kostel NPM. (během toho adorace) V 17:00 bude mše sv. v kostele NPM.
♦ V sobotu 6. 7. (den upálení M. Jana Husa) bude mše sv. pouze v 8:00 v katedrále.
♦ V úterý 9. 7. bude v 8:45 úklid katedrály.
♦ Ve čtvrtek 11. 7. bude svátek sv. Benedikta.
♦ Ve čtvrtek 11. 7. bude v 9:00 úklid kostela NPM.
♦ V pátek 12. 7. bude začátek farní třídenní pěší pouti do Strašína. Sraz bude v 7:00 na faře.
♦ V neděli 14. 7. je vypraven autobus na závěr farní pouti do Strašína, kde je mše sv. v 15:00. Odjezd autobusu: 10:00 od radnice na náměstí.
♦ V pondělí 22. 7. bude svátek sv. Máří Magdalény.
♦ V úterý 23. 7. bude svátek sv. Brigity.
♦ Ve čtvrtek 25. 7. bude svátek sv. Jakuba, apoštola.
♦ V neděli 28. 7. bude v 15:00 v Meditační zahradě Den prarodičů a seniorů. Pozvěte i nekostelní přátele a vnoučata.
♦ Pátek 2. 8. je prvním pátkem v měsíci. Zpovídání bude v těchto termínech: 7:00 – 11:00 v katedrále (po mši i adorace), 16:00 – 17:00 – kostel NPM. (během toho adorace) V 17:00 bude mše sv. v kostele NPM.
♦ V neděli 4. 8. začínáme farní tábor v Horní Blatné.
V úterý 6. 8. bude slavnost Proměnění Páně.
♦ V pátek 9. 8. bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže.
♦ V sobotu 10. 8. bude svátek sv. Vavřince.
♦ Ve čtvrtek 15. 8. bude slavnost Nanebevzetí P. Marie. Při mších sv. bude žehnání květin a bylin. V 17:00 bude poutní mše sv. v kostele NPM. Po mši bude tradiční grilování před farou.
♦ V pátek 16. 8. ráno začíná farní čundr.
♦ V neděli 18. 8. zazní při mši v 10:00: Lužanská mše A. Dvořáka
♦ V úterý 22. 8. bude v 8:45 úklid kostela NPM.
♦ Ve čtvrtek 22. 8. bude v 9:00 úklid katedrály.
♦ V sobotu 24. 8. bude svátek sv. Bartoloměje. Mše sv. v katedrále bude pouze v 8:00. Poutní mše sv. v katedrále se přesouvá na neděli.
♦ V neděli 25. 8. bude v 10:00 v katedrále poutní mše sv. ze sv. Bartoloměje. Po mši sv. bude grilování na biskupství.
♦ Ve čtvrtek 29. 8. bude v 18:00 na faře Zpívání na konci léta – setkání ke zpívání lidových i jiných písniček.
♦ Ve čtvrtek 29. 8. bude v 19:00 v katedrále koncert sboru z Anglie.
♦ V pondělí 2. 9. bude v 16:00 v katedrále požehnání školákům do nového škol. roku, po něm bude pátrací hra ve městě.
♦ Prázdninové farní akce: ♦12. – 14. 7. – farní pěší pouť ♦ 28. 7. – den prarodičů a seniorů – Meditační zahrada ♦ 4. – 10. 8. – tábor pro děti v Horní Blatné ♦ 15. 8. – pouť v kostele NPM ♦ 16. – 18. 8. – farní čundr ♦ 25. 8. – svatobartolomějská pouť v katedrále
♦ Farní tábor pro děti bude od 4. 8. do 10. 8. na faře v Horní Blatné. Cena 2000,- Kč, druhé dítě 1800,- Kč. Hlaste se mailem co nejdříve.
♦ Farní pěší pouť (pátek 12. 7. – neděle 14. 7.) Půjdeme ze Švihova na poutní místo Strašín u Sušice. Přespávání na farách v Plánici a v Sušici. Půjdeme nalehko, do místa přespání nám dovezou karimatky a spacáky. (Byl by prosím někdo ochotný posloužit dovezením věcí?) Bude také objednaný autobus pro ty, kdo by chtěli v neděli 14. 7. přijet do Strašína. Mše sv. zde bude v 15:00. Hlaste se na pouť i do autobusu.
♦ Farní čundr (pátek 16. 8. – neděle 18. 8.) na Kokořínsko – kraj pískovcových skal. Přespávání v lese, vše si neseme na zádech. S sebou spacák, karimatku, stan nebo plachtu.