Info o dění ve farnosti 21. 4. - 12. 5. 2024

publikováno: 20.04.2024
Post ImageInfo o dění ve farnosti 21. 4. - 12. 5. 2024

- V přiloženém souboru si prohlédněte aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 21. 4. se koná na všech mších sv. sčítání návštěvníků bohoslužeb.
- V neděli 21. 4. budou v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 23. 4. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Je zván kdokoliv. Téma je „Jaký je Bůh?“
- Ve čtvrtek 25. 4. bude v 18:00 na faře farní společenství. V jeho rámci bude synodní setkání, které bude moderovat synodní delegátka Jana Tenglerová. Při něm probereme otázky, o nichž se bude jednat na diecézní synodě.
- V sobotu 27. 4. bude v 11:00 v kostele v Plasích kněžské svěcení Oty Medvece.
- V neděli 28. 4. bude při mši sv. v 10:00 v katedrále pokřtěn Jan Pavel Dolanský.
- V pondělí 29. 4. bude svátek sv. Kateřiny Sienské.
- V úterý 30. 4. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
- V úterý 30. 4. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých, tématem bude Bible. Přijít může kdokoliv.
- Ve středu 1. 5. bude nezávazná památka sv. Josefa Dělníka. Protože je státní svátek, nebude polední mše ani setkání nad Biblí.
- Ve čtvrtek 2. 5. budou po večerní mši v kostele NPM (tedy cca v 17:45) nešpory a 45 min. adorace.
- V pátek 3. 5. bude první pátek v měsíci. Možnost zpovědi bude v těchto časech: 7:30 – 11:00 (po mši i adorace), odpolední adorace a zpovídání nebude. V 17:00 bude v kostele NPM mše sv.
- V pátek 3. 5. bude ve 12:00 v kostele NPM místo mše sv. bohoslužba slova se sv. přijímáním.
- V sobotu 4. 5. nebude mše sv. v 8:00. Místo toho bude v 9:00 v katedrále mše sv. za válečné veterány. Slouží ji biskup Tomáš.
- V neděli 5. 5. je 6. neděle velikonoční. Sbírka při mši sv. bude na pomoc pronásledovaným křesťanům.
- V pondělí 6. 5. bude v 19:00 v katedrále koncert Plzeňského varhanního festivalu. Hraje Martin Gregorius z Polska.
- V úterý 7. 5. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
- V úterý 7. 5. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude: Nejsv. Trojice. Přijít může kdokoliv.
- Ve středu 8. 5. bude památka PM Prostřednice všech milostí. Z důvodu státního statku nebude polední mše ani setkání nad Biblí.
- Ve středu 8. 5. bude v 18:00 na faře setkání chlapů.
- Ve čtvrtek 9. 5. bude slavnost Nanebevst. Páně.
- Ve čtvrtek 9. 5. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
- Ve čtvrtek 9. 5. bude v 18:00 na faře farní společenství.
- V pátek 10. 5. bude v 17:00 v kapli na faře bohoslužba za pronásledované křesťany. (zve akolyta Martin Košťálek)
- V sobotu 11. 5. bude v 17:30 v katedrále koncert Týnského chrám. sboru.
- V neděli 12. 5. budou v 18:00 půlhod. adorace a nešpory
- Od pátku 24. 5. večer do neděle 26. 5. odpoledne bude farní víkend na faře v Hojsově Stráži. Na programu bude společná modlitba, mše sv. a výlety do šumavské přírody. Zájemci nechť se hlásí zapsáním v kostele nebo mailem.
- Farní tábor pro děti bude od 4. 8. do 10. 8. na faře v Horní Blatné. Cena 2000,- Kč, druhé dítě 1800,- Kč. Hlaste prosím své děti.